Art Tech
retim S羹reci
Proje Analizi >  retim > l癟羹m  ve Raporlama

Proje Analizi

Proje analizlerinde ge癟mi tecr羹belerimizden yola 癟覺karak 羹retime uygunluk kontrolleri ger癟ekletiriyoruz. Bu aamadan sonra teknik 癟izimler, m羹hendislerimiz taraf覺ndan g羹ncel yaz覺l覺mlarla 羹retime haz覺r hale getiriliyor ve 羹retim ekibine teslim ediliyor.

retim

retim s羹recini ERP (Kurumsal Kaynak Planlamas覺) kullanarak planl覺yoruz. retimin her aamas覺n覺 kay覺t alt覺na al覺yoruz. D羹zenli bilgi ak覺覺 ile s羹reci m羹terilerimizle effaf olarak payla覺yor ve s羹re癟 y繹netiminde salad覺覺m覺z esneklik ile projelerin anl覺k g羹ncelleme gereksinimlerini kar覺l覺yoruz.

l癟羹m ve Raporlama

Y羹ksek kalite standartlar覺m覺z dorultusunda 羹retimin her aamas覺nda detayl覺 繹l癟羹m yap覺yoruz. CMM teknolojisi ile ger癟ekletirdiimiz 繹l癟羹mlerin sonu癟lar覺n覺 raporlar覺m覺za iliyor ve m羹terilerimizle payla覺yoruz. Proje verilerini y覺llar sonra tekrar 羹retebilecek ekilde g羹venle muhafaza ediyoruz.